top of page

Abonnementen

Wij bieden de mogelijkheid om een kwartaal abonnement te nemen voor uw lessen. 

Hoe werkt dit?

U kan een vaste les op een vaste dag en uur rijden gedurende het betaalde kwartaal.

U kan enkel een abonnement privéles of springen nemen indien u ook een abonnement dressuur groep heeft!!

Voordelen

Een gunstig tarief

Hoeft geen plek te reserveren

Prijs abonnement is aangepast aan het aantal lesmomenten

Nadelen

Niet gereden lessen worden niet terugbetaald of verplaatst*

Abonnementen zijn niet overdraagbaar.

* Uitzondering

Ingeval van medische afwezigheid van meer dan drie opeenvolgende weken hebt u recht op een verrekening.

De gereden lessen worden aangerekend aan de prijs van een losse les min het betaalde abonnement, dit verschil wordt verrekend met uw volgend abonnement - 

bottom of page